Konstnär: Walter NiedermayrMedia: FotografiDatum: 2004

Walter Niedermayr, Bildraum S 5 (2004)

Walter Niedermayr, född 1952 i Bolzano i Italien där han fortfarande bor och verkar.
Niedermayr började fotografera på 70-talet och är idag en av Europas mest uppburna
fotografer/konstnärer. Han har bland annat tilldelats The European Photo Award. Han är
framförallt känd för sina stora fotografier från bergskedjan Dolomiterna, dess landskap,
turismen, arkitekturen och infrastrukturen, d.v.s. människans möte med naturen. Hans verk
består ofta av flera paneler/delar, och har tydligt släktskap med det klassiska måleriet. Hans
känsliga expressiva sätt att arbeta med ljus och färg gör hans bilder lätta att identifiera. Själv
säger han sig vara mest intresserad av platsen som begrepp. Som han själv uttrycker
det: ”Space in the antropological scence but also it’s mental, emotional and even spritual and
autobiographical dimension”. Detta intresse för platsen och platsens betydelse har bl.a. lett
till serier av bilder från sjukhusrum, fängelseceller och ungdomsvårdsanstalter.
Niedermayrs intresse för arkitektur och rum ledde 2004 till ett samarbete med det japanska
arkitektkontoret SANAA, där elva av kontorets byggprojekt resulterade i en svit bilder.
Niedermayr lyckades på ett fantastiskt sätt synliggöra den verkliga kvalitén i SANAAs
arkitektur. Dess renhet, reduktion och transparens, alltid närvarande i den japanska kulturen.
Bilden på Taverna Brillo visar det moderna konstmuseet i Kanazawa, Japan.

Mer konst

preview image
Konstnär: Dan WolgersMedia: Skulptur

Dan Wolgers, Nattfiskare (2005) brons

Se här på Brillo, hur i stimmet och sorlet en (tudelad) gestalt liksom uppslukar, eller kanske tvärtom ger liv åt atmosfären där han nästan omärkligt svajar i rymden i matsalens ljusschakt, mellan himmel och jord. Evigt på väg, med slutna ögon, hejdar sig figuren ett slag och vilar sitt väldiga huvud i en korg på ryggen. Han bär sitt huvud, men är själv buren, av en tråd tunn som en dröm, eller en dröm tunn som en tråd. Det är bronsskulpturen Nattfiskare som fiskar drömmar åt hela trakten. En kolossal fångst i korgen.
preview image
Konstnär: Martin JacobsonMedia: MåleriDatum: 2020

Martin Jacobson, Panorama

Martin Jacobson Panorama, 2020, Olja på duk, 120 ggr 450 cm Martin Jacobson (f. 1978, Sverige) har gjort sig känd för sin teatrala motivvärld där vitt skilda visuella referenser möts i ett sökande efter motiv som för honom tycks mer funna snarare än skapade av honom själv. I sitt personliga bildarkiv, som under åren växt till tusentals bilder, söker Jacobson efter bilder som tycks laddade med kollektiva minnen och associationer. Dessa bilder sammanställs i collage som senare blir förlagor till hans målningar i vilka det bekanta tar en ny form och det obekanta likväl kan ge en känsla av att ha hittat hem.
preview image
Konstnär: Amanda OomsMedia: KollageDatum: 2023

Amanda Ooms, The swimmer will arrive soon, 2023, Collage

Amanda Ooms (född 1964) är autodidakt, hennes kol och tusch-teckningar har länge hänfört med en svärta och ett djup som drar åskådaren till sig. Amanda gör även mastiga och livliga collage, "The swimmer will arrive soon" är ett av dessa verk. Verket premiärvisades på Bar Brillo under 2023, under Amandas utställning, ALLA TIMMARNA. Detta verk kommer från ett arbete som hon i utvecklingsfasen kallade ”Bits of Berlin” och som skapades i Berlin Maj-Oktober 2023. Ooms har vågat såga sig igenom mögliga affischer på gatan, gulnade tidskrifter från förkrigstiden och klassiska mästerverk av Munch, Michelangelo, Picasso med flera.