Home Home

Musik, konst, mat- och dryckesrelaterade aktiviteter.
Läs om allt extra som händer på Taverna Brillo de närmaste veckorna.

oktober

Fredag 1 oktober - Lördag 23 oktober
00:00 - 00:00
Bar Brillo

Konst på Bar Brillo, Bilburen ungdom, Kristian Bengtsson

ristian tar bilder av livet som det är, han är inspirerad av amerikanskt färgfoto från 70 -talet. Hans bilder har en bred dragningskraft och ser ut att vara avslappnade och lättsamma, men under detta finns andra lager, Kristians bilder byggs ofta av linje och färg. Det finns en lätthet och struktur som är lättare sagt än gjort och som vid ett första intryck inte kräver för mycket av sin publik.

november

december

januari