Home Home

Musik, konst, mat- och dryckesrelaterade aktiviteter.
Läs om allt extra som händer på Taverna Brillo de närmaste veckorna.

december

Tisdag 7 december - Söndag 23 januari
17:00 - 00:00
Bar Brillo

Konst på Bar Brillo Marco Hellberg, FELT

På Bar Brillo visas målningar och skulpturer från de senaste fyra åren. Verk som kommit till under tiden i Umeå, Köpenhamn och Stockholm. Målningar i olja på pannå, papper och kanvas. Skulpturer i keramik och brons. Motiven kommer från resor, promenader, filmer och böcker. Det är mötet mellan naturen och det som är skapat av människan som är i fokus. Hur byggnader definieras av sin omgivning och hur naturen påverkas av sin bebyggelse. Träd mot husfasader, räta linjer och fält. Där landskapen blir mer till abstrakta former.

januari

februari

mars

april