Home Home

Musik, konst, mat- och dryckesrelaterade aktiviteter.
Läs om allt extra som händer på Taverna Brillo de närmaste veckorna.

oktober

Fredag 2 oktober - Söndag 1 november
05:00 - 00:00
Växthuset

Utställning Ganza Scrunchie av Jenny Källman

Jenny Källman (född 1973) bor och arbetar i Stockholm, Källmans arbete pendlar mellan dokumentär och iscensatt fotografi. Hennes verk har beskrivits som stillbilder från en film, hennes bildvärld är nära kopplad till betraktarens fantasier. Ett återkommande tema i Källmans arbete är sårbarheten hos unga människor i konstiga nya världar, i öppna eller slutna utrymmen. I sitt tidigare arbete har hon också undersökt hur människor beter sig och interagerar i dessa utrymmen. Hennes tidiga arbete dokumenterar ritualerna och strikt fastställda regler för urbana ungdomar. I denna utställning på Taverna Brillo visas verket Ganza Scrunchie som är en fotografisk installation tillsammans med nya och äldre fotografiska verk.

november

Onsdag 4 november
16:00
Växthuset

Vernissage, Katarina Löfström - Fugue

Katarina Löfström (född 1970), är utbildad vid Konstfack och bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar framför allt med video, digitala animationer och skulpturala installationer. Hennes konst handlar ofta om att tänja på perceptionens gränser. I Växthusbaren visar hon en version av sin filmserie Fugue, som är inspirerat av fåglars rörelser i flock. Namnet är en musikterm som kommer från latinet och betyder flykt – jaga.