Konstnär: Dan WolgersMedia: Skulptur

Dan Wolgers, Nattfiskare (2005) brons

Dan Wolgers är född 1955 i Stockholm där han fortfarande bor och verkar.
Sedan tidiga 80-talet har Dan Wolgers regelbundet tillhandahållit oprövade resonemang och
oväntade perspektiv till en alltmer olikartad krets av betraktare vilka har reagerat med såväl
avsmak som förtjusning – säkert till Wolgers egen förtjusning. Hans motivkrets kan förefalla
vilsen och ofokuserad och det äger nog sin riktighet; den distraktion som Wolgers håller som
en sköld framför sig skyddar hans uppmärksamhet mot världen, livet och döden.
Ytterligheterna förutsätter och stödjer varandra, inom bildkonsten liksom, exempelvis, inom
matkonsten. Distraktion och koncentration, dröm och vaka, salt och sött, hunger och mättnad
är varandras förutsättningar.
Wolgers konst är extremt mental, d.v.s. den vänder sig till intellektet och känslorna i första
hand. Se där, ytterligare en paradox, på vars bärkraft Wolgers litar, en sorts tvåsamhet,
varpå praktiskt taget allt vilar i hans verksamhet.
Se här på Brillo, hur i stimmet och sorlet en (tudelad) gestalt liksom uppslukar, eller kanske
tvärtom ger liv åt atmosfären där han nästan omärkligt svajar i rymden i matsalens ljusschakt,
mellan himmel och jord. Evigt på väg, med slutna ögon, hejdar sig figuren ett slag och vilar
sitt väldiga huvud i en korg på ryggen. Han bär sitt huvud, men är själv buren, av en tråd tunn
som en dröm, eller en dröm tunn som en tråd. Det är bronsskulpturen Nattfiskare som fiskar
drömmar åt hela trakten. En kolossal fångst i korgen.

Mer konst

preview image
Konstnär: Dan WolgersMedia: Skulptur

Dan Wolgers, Nattfiskare (2005) brons

Se här på Brillo, hur i stimmet och sorlet en (tudelad) gestalt liksom uppslukar, eller kanske tvärtom ger liv åt atmosfären där han nästan omärkligt svajar i rymden i matsalens ljusschakt, mellan himmel och jord. Evigt på väg, med slutna ögon, hejdar sig figuren ett slag och vilar sitt väldiga huvud i en korg på ryggen. Han bär sitt huvud, men är själv buren, av en tråd tunn som en dröm, eller en dröm tunn som en tråd. Det är bronsskulpturen Nattfiskare som fiskar drömmar åt hela trakten. En kolossal fångst i korgen.
preview image
Konstnär: Martin JacobsonMedia: MåleriDatum: 2020

Martin Jacobson, Panorama

Martin Jacobson Panorama, 2020, Olja på duk, 120 ggr 450 cm Martin Jacobson (f. 1978, Sverige) har gjort sig känd för sin teatrala motivvärld där vitt skilda visuella referenser möts i ett sökande efter motiv som för honom tycks mer funna snarare än skapade av honom själv. I sitt personliga bildarkiv, som under åren växt till tusentals bilder, söker Jacobson efter bilder som tycks laddade med kollektiva minnen och associationer. Dessa bilder sammanställs i collage som senare blir förlagor till hans målningar i vilka det bekanta tar en ny form och det obekanta likväl kan ge en känsla av att ha hittat hem.
preview image
Konstnär: Amanda OomsMedia: KollageDatum: 2023

Amanda Ooms, The swimmer will arrive soon, 2023, Collage

Amanda Ooms (född 1964) är autodidakt, hennes kol och tusch-teckningar har länge hänfört med en svärta och ett djup som drar åskådaren till sig. Amanda gör även mastiga och livliga collage, "The swimmer will arrive soon" är ett av dessa verk. Verket premiärvisades på Bar Brillo under 2023, under Amandas utställning, ALLA TIMMARNA. Detta verk kommer från ett arbete som hon i utvecklingsfasen kallade ”Bits of Berlin” och som skapades i Berlin Maj-Oktober 2023. Ooms har vågat såga sig igenom mögliga affischer på gatan, gulnade tidskrifter från förkrigstiden och klassiska mästerverk av Munch, Michelangelo, Picasso med flera.