Tisdag 4 oktober - Söndag 30 oktober
00:00 - 00:00
Bar Brillo

Mateas Pares visar ”Ett Villkorslöst Tillstånd”

Varmt välkomna!
Taverna Brillo är stolta över att kunna presentera en ny utställning med Mateas Pares i Bar Brillo.
”Ett Villkorslöst Tillstånd”
04.10.2022 – 30.10.2022Vi firar in detta med vernissage den 4 oktober kl. 17-19,
med konstnären närvarande.
Bar Brillo bjuder på förfriskningar.
Varmt välkomna!
”Ett Villkorslöst Tillstånd”, Mateas Pares
Trots att blicken dras till skulpturerna är duken det centrala i Pares praktik. Genom att kombinera olika material med duken har Pares skapat en egen relation till duken som skulptör, i vilken han använder materialen som redskap för att förvandla duken till projektionsytor för olika abstrakta begrepp. Tematiskt återkommer Pares ofta till frågor kring vad det innebär att leva med de medel man fick till buds, och vår strävan efter att passa in. Resultatet skapar ofta en känsla av att skulpturerna och duken tvingas samman i ett tillstånd som inte verkar ha någon lösning, pendlande mellan abstraktion och det figurativa.
Pares studerade grafisk design och kommersiell konst vid Beckmans Designhögskola och Bergh’s i Stockholm och har tilldelats Cannes Grand Prix, Epica d’Or och andra uppmärksammade priser för sitt arbete. Pares arbetar sedan 2012 som konstnär, och sedan 2020 driver och kurerar han även utställningsprojektet StudyForArtPlatform i Stockholm. Pares verk har visats på bland andra, Galleri Golsa (NO), Liljevalchs (SVE), Studio Giardini (IT), och National Gallery (BiH), och kan ses i privata samlingar runt om i världen.
Titeln är ett citat av Pares psykolog på Rättspsykiatri Vård Stockholm, Sektion Syd, från ett samtal våren 2022. Verken i utställningen har tillkommit under 2022 och markerar ett fokus på det mindre formatet.
”An Unconditional State”, Mateas Pares
Despite the eye being drawn to the sculptures, the canvas is very much at the centre of Pares’s practice. Through the combination of different materials with the canvas, Pares has created his own relationship with the canvas as a sculptor, in which he uses the materials as tools to transform the canvas into projection surfaces for various abstract concepts. Thematically, Pares often returns to questions around what it entails to live with the means one were given, and our striving to fit in. The result often creates a feeling of the sculptures and the canvas being forced together into a state that seems to have no resolution, oscillating between abstraction and the figurative.
Pares studied graphic design and commercial arts at Beckmans College of Design and Bergh’s in Stockholm, and has been awarded Cannes Grand Prix, Epica d’Or, and other notable awards for his work. Since 2012 Pares works as an artist, and since 2020 he also runs and curates the exhibition project StudyForArtPlatform in Stockholm. Pares’s works have been featured at Gallery Golsa (NO), Liljevalchs (SWE), Studio Giardini (IT), and National Gallery (BiH), among others, and can be seen in private collections around the world.
The title is a quote from Pares’s psychologist at Rättspsykiatri Vård Stockholm, Section South, from a conversation in the spring of 2022. The works in the exhibition were created throughout 2022 and mark a focus on the smaller format.