Konstnär: NUGMedia: MåleriDatum: 2012

NUG Green Spag (Grön) (2012)

NUG (Magnus Gustafsson) född 1972, verksam i Stockholm. Konstnären NUG tillhör andra
generationens svenska grafittikonstnärer. Han började redan på 80-talet synas i Stockholms
stadsrum. Han blev framförallt känd för en bredare allmänhet med verket Territorial Pissing
från 2008, som var hans examensarbete från Konstfacks magisterprogram i Fri konst. Detta
verk delade kultursverige i två läger.
Själv säger NUG:
Min ambition är att ta min personliga erfarenhet och relation till graffitin till nya medier samt
nya miljöer, utan att förlora energin som traditionellt kommer med graffiti bombning.
Graffiti anses ofta bara vara ’territorial pissing’. Så det är vad jag försöker uttrycka genom
att arbeta med fler olika medier än bara traditionella graffitibokstäver i deras naturliga
miljöer (innerstad och förorter). Jag fokuserar mer på energin som släpps fri när jag
målar, energin som kommer ut i form av irrationella linjer och rörelser som uppstår från
instinkt och känsla. Det kanske varken ser bra ut eller luktar gott för åskådaren, men att
pissa är skönt, och det är nödvändigt för alla, överallt.
NUG är på Taverna Brillo representerad med Green Spag, den gröna mattan i
matsalen. Den är framtagen i samarbete med Kasthall, med utgångspunkt i en 2×5 meters
stor målning.

Mer konst

preview image
Konstnär: Dan WolgersMedia: Skulptur

Dan Wolgers, Nattfiskare (2005) brons

Se här på Brillo, hur i stimmet och sorlet en (tudelad) gestalt liksom uppslukar, eller kanske tvärtom ger liv åt atmosfären där han nästan omärkligt svajar i rymden i matsalens ljusschakt, mellan himmel och jord. Evigt på väg, med slutna ögon, hejdar sig figuren ett slag och vilar sitt väldiga huvud i en korg på ryggen. Han bär sitt huvud, men är själv buren, av en tråd tunn som en dröm, eller en dröm tunn som en tråd. Det är bronsskulpturen Nattfiskare som fiskar drömmar åt hela trakten. En kolossal fångst i korgen.
preview image
Konstnär: Martin JacobsonMedia: MåleriDatum: 2020

Martin Jacobson, Panorama

Martin Jacobson Panorama, 2020, Olja på duk, 120 ggr 450 cm Martin Jacobson (f. 1978, Sverige) har gjort sig känd för sin teatrala motivvärld där vitt skilda visuella referenser möts i ett sökande efter motiv som för honom tycks mer funna snarare än skapade av honom själv. I sitt personliga bildarkiv, som under åren växt till tusentals bilder, söker Jacobson efter bilder som tycks laddade med kollektiva minnen och associationer. Dessa bilder sammanställs i collage som senare blir förlagor till hans målningar i vilka det bekanta tar en ny form och det obekanta likväl kan ge en känsla av att ha hittat hem.
preview image
Konstnär: Amanda OomsMedia: KollageDatum: 2023

Amanda Ooms, The swimmer will arrive soon, 2023, Collage

Amanda Ooms (född 1964) är autodidakt, hennes kol och tusch-teckningar har länge hänfört med en svärta och ett djup som drar åskådaren till sig. Amanda gör även mastiga och livliga collage, "The swimmer will arrive soon" är ett av dessa verk. Verket premiärvisades på Bar Brillo under 2023, under Amandas utställning, ALLA TIMMARNA. Detta verk kommer från ett arbete som hon i utvecklingsfasen kallade ”Bits of Berlin” och som skapades i Berlin Maj-Oktober 2023. Ooms har vågat såga sig igenom mögliga affischer på gatan, gulnade tidskrifter från förkrigstiden och klassiska mästerverk av Munch, Michelangelo, Picasso med flera.