Konstnär: Mateas ParesMedia: SkulpturDatum: 2022

Mateas Pares – Ett villkorslöst tillstånd

Taverna Brillo är stolta över att kunna presentera en ny utställning med Mateas Pares i Bar Brillo.
”Ett Villkorslöst Tillstånd”
04.10.2022 – 30.10.2022
*
Verken är till salu, se verkförteckning här
*
”Ett Villkorslöst Tillstånd”, Mateas Pares
Trots att blicken dras till skulpturerna är duken det centrala i Pares praktik. Genom att kombinera olika material med duken har Pares skapat en egen relation till duken som skulptör, i vilken han använder materialen som redskap för att förvandla duken till projektionsytor för olika abstrakta begrepp. Tematiskt återkommer Pares ofta till frågor kring vad det innebär att leva med de medel man fick till buds, och vår strävan efter att passa in. Resultatet skapar ofta en känsla av att skulpturerna och duken tvingas samman i ett tillstånd som inte verkar ha någon lösning, pendlande mellan abstraktion och det figurativa.
Titeln är ett citat av Pares psykolog på Rättspsykiatri Vård Stockholm, Sektion Syd, från ett samtal våren 2022. Verken i utställningen har tillkommit under 2022 och markerar ett fokus på det mindre formatet.
Pares studerade grafisk design och kommersiell konst vid Beckmans Designhögskola och Bergh’s i Stockholm och har tilldelats Cannes Grand Prix, Epica d’Or och andra uppmärksammade priser för sitt arbete. Pares arbetar sedan 2012 som konstnär, och sedan 2020 driver och kurerar han även utställningsprojektet StudyForArtPlatform i Stockholm. Pares verk har visats på bland andra, Galleri Golsa (NO), Liljevalchs (SVE), Studio Giardini (IT), och National Gallery (BiH), och kan ses i privata samlingar runt om i världen.
”An Unconditional State”, Mateas Pares
Despite the eye being drawn to the sculptures, the canvas is very much at the centre of Pares’s practice. Through the combination of different materials with the canvas, Pares has created his own relationship with the canvas as a sculptor, in which he uses the materials as tools to transform the canvas into projection surfaces for various abstract concepts. Thematically, Pares often returns to questions around what it entails to live with the means one were given, and our striving to fit in. The result often creates a feeling of the sculptures and the canvas being forced together into a state that seems to have no resolution, oscillating between abstraction and the figurative.
The title is a quote by Pares’ psychologist at Forensic Psychiatric Care Stockholm, Section South, from a conversation in the spring of 2022. The works in the exhibition were created throughout 2022 and mark a focus on the smaller format.
Pares studied graphic design and commercial arts at Beckmans College of Design and Bergh’s in Stockholm, and has been awarded Cannes Grand Prix, Epica d’Or, and other notable awards for his work. Since 2012 Pares works as an artist, and since 2020 he also runs and curates the exhibition project StudyForArtPlatform in Stockholm. Pares’s works have been featured at Gallery Golsa (NO), Liljevalchs (SWE), Studio Giardini (IT), and National Gallery (BiH), among others, and can be seen in private collections around the world.

Mer konst

preview image
Konstnär: Charlie PhillipsMedia: FotografiDatum: 2022

Taverna Brillo visar verk av Charlie Phillips i samarbete med Fullersta Gård

Charlie Phillips – In Plain Sight (Fullersta Gård på Taverna Brillo), 12 november 2022 – 22 januari 2023. Verken på som visas på Taverna Brillo kan ses som ett komplement till Charlie Phillips utställning på Fullersta Gård. Charlie Phillips verk går även att se på Tate om man är i London. Ronald "Charlie" Phillips föddes 1944 i Kingston, Jamaica, kom till Storbritannien med sina föräldrar 1956 och bosatte sig i Londons Notting Hill. Under senare år jobbade han utomlands som frilansfotograf för tidningar såsom Harper's Bazaar, Life and Italien Vogue. 1988 - 1999 bedrev han dessutom restaurangen Smokey Joe's i stadsdelen Wandsworth i södra London. Fram till idag har han även ställts ut på bland annat Tate Britain, Museum of London, Museum of Contemporary Art Detroit och Museum of the City of New York, Atlas Gallery, London och Leica Gallery, London samt The Photography Show, Birmingham och finns också i samlingar på The Wedge, Londons Victoria & Albert Museum (V&A) ), såväl som Tate. Ett porträtt av Phillips av fotografen Aliyah Otchere förvärvades av National Portrait Gallery, London 2021. Phillips utsågs till Officer of the Order of the British Empire (OBE) i 2022 New Year Honours för tjänster till fotografi och konst.
preview image
Konstnär: Max RonnersjöMedia: KollageDatum: 2022

Max Ronnersjö visar ”Sturegatan 6” på Bar Brillo

För denna utställning "Sturegatan 6" har Max Ronnersjö utgått från ett större konstprojekt där han samlar in material från tekniska jobb som han sedan använder i skapandet. I det här fallet har han producerat alla verk i Bar Brillo från material han funnit på platsen, således är detta en platsspecifik utställning där betraktaren kan upptäcka detaljer, material och rester som utgör Brillo, det undangömda eller bortglömda återvinns i konsten och får ett nytt liv. Detta är hans första utställning i Bar Brillo. Max Ronnersjö jobbar vid sidan av sitt konstnärsskap som konsttekniker i det egna företaget Max Ronnersjö Studio och har installerat konst på alla Svenska Brasseriers restauranger.
preview image
Konstnär: Bigert & BergströmMedia: InstallationDatum: 2019

Bigert & Bergström, Taverna Brillo

Bigert & Bergström are exhibiting a series of works of art at Taverna Brillo in Stockholm, which all relate to light and darkness, sun and shadow. All works are relating to an event occuring one hundred years ago; a solar eclipse occurred that would forever change scientific history. Two researchers – Arthur Eddington on the island of Principe off the coast of Africa and Frank Watson Dyson in Sobral in Brazil – tested Einstein’s relativity theory, which describes gravity not as a force, but as a curvature of space-time. On 29 May, 1919, these men studied the sun during the eclipse and were able to confirm Einstein’s theory – the light really did curve when it passed the edge of the moon.
preview image
Konstnär: Cecilia ÖmalmMedia: InstallationDatum: 2013

Cecilia Ömalm, Doors to the Afterlife

Doors to the Afterlife är ett arkitektoniskt fenomen och förekommer framförallt i fornegyptiska gravar. Symboliken är enkel – livet och döden är helt enkelt motstående sidor av samma yta, som insidan och utsidan av en dörr. Dessa portaler är den ultimata passagen, både i bemärkelsen slutgiltig och fulländad. Skendörrarna illustrerar möjligheten att röra sig mellan världar. De förblir stängda, och döljer världen på andra sidan för sinnena. Dörrarna både skiljer av och förenar. Den slutna dörren är i detta verk slutet, men också början.