Konstnär: Mateas ParesMedia: SkulpturDatum: 2022
Taverna Brillo är stolta över att kunna presentera en ny utställning med Mateas Pares i Bar Brillo.
”Ett Villkorslöst Tillstånd”
04.10.2022 – 30.10.2022
*
Verken är till salu, se verkförteckning här
*
”Ett Villkorslöst Tillstånd”, Mateas Pares
Trots att blicken dras till skulpturerna är duken det centrala i Pares praktik. Genom att kombinera olika material med duken har Pares skapat en egen relation till duken som skulptör, i vilken han använder materialen som redskap för att förvandla duken till projektionsytor för olika abstrakta begrepp. Tematiskt återkommer Pares ofta till frågor kring vad det innebär att leva med de medel man fick till buds, och vår strävan efter att passa in. Resultatet skapar ofta en känsla av att skulpturerna och duken tvingas samman i ett tillstånd som inte verkar ha någon lösning, pendlande mellan abstraktion och det figurativa.
Titeln är ett citat av Pares psykolog på Rättspsykiatri Vård Stockholm, Sektion Syd, från ett samtal våren 2022. Verken i utställningen har tillkommit under 2022 och markerar ett fokus på det mindre formatet.
Pares studerade grafisk design och kommersiell konst vid Beckmans Designhögskola och Bergh’s i Stockholm och har tilldelats Cannes Grand Prix, Epica d’Or och andra uppmärksammade priser för sitt arbete. Pares arbetar sedan 2012 som konstnär, och sedan 2020 driver och kurerar han även utställningsprojektet StudyForArtPlatform i Stockholm. Pares verk har visats på bland andra, Galleri Golsa (NO), Liljevalchs (SVE), Studio Giardini (IT), och National Gallery (BiH), och kan ses i privata samlingar runt om i världen.
”An Unconditional State”, Mateas Pares
Despite the eye being drawn to the sculptures, the canvas is very much at the centre of Pares’s practice. Through the combination of different materials with the canvas, Pares has created his own relationship with the canvas as a sculptor, in which he uses the materials as tools to transform the canvas into projection surfaces for various abstract concepts. Thematically, Pares often returns to questions around what it entails to live with the means one were given, and our striving to fit in. The result often creates a feeling of the sculptures and the canvas being forced together into a state that seems to have no resolution, oscillating between abstraction and the figurative.
The title is a quote by Pares’ psychologist at Forensic Psychiatric Care Stockholm, Section South, from a conversation in the spring of 2022. The works in the exhibition were created throughout 2022 and mark a focus on the smaller format.
Pares studied graphic design and commercial arts at Beckmans College of Design and Bergh’s in Stockholm, and has been awarded Cannes Grand Prix, Epica d’Or, and other notable awards for his work. Since 2012 Pares works as an artist, and since 2020 he also runs and curates the exhibition project StudyForArtPlatform in Stockholm. Pares’s works have been featured at Gallery Golsa (NO), Liljevalchs (SWE), Studio Giardini (IT), and National Gallery (BiH), among others, and can be seen in private collections around the world.

Mer konst

preview image
Konstnär: Bigert & BergströmMedia: InstallationDatum: 2019

Bigert & Bergström, Taverna Brillo

Bigert & Bergström are exhibiting a series of works of art at Taverna Brillo in Stockholm, which all relate to light and darkness, sun and shadow. All works are relating to an event occuring one hundred years ago; a solar eclipse occurred that would forever change scientific history. Two researchers – Arthur Eddington on the island of Principe off the coast of Africa and Frank Watson Dyson in Sobral in Brazil – tested Einstein’s relativity theory, which describes gravity not as a force, but as a curvature of space-time. On 29 May, 1919, these men studied the sun during the eclipse and were able to confirm Einstein’s theory – the light really did curve when it passed the edge of the moon.
preview image
Konstnär: Cecilia ÖmalmMedia: InstallationDatum: 2013

Cecilia Ömalm, Doors to the Afterlife

Doors to the Afterlife är ett arkitektoniskt fenomen och förekommer framförallt i fornegyptiska gravar. Symboliken är enkel – livet och döden är helt enkelt motstående sidor av samma yta, som insidan och utsidan av en dörr. Dessa portaler är den ultimata passagen, både i bemärkelsen slutgiltig och fulländad. Skendörrarna illustrerar möjligheten att röra sig mellan världar. De förblir stängda, och döljer världen på andra sidan för sinnena. Dörrarna både skiljer av och förenar. Den slutna dörren är i detta verk slutet, men också början.
preview image
Konstnär: Hanna LjunghMedia: FotografiDatum: 2020

Hanna Ljungh ”I am mountain, to measure impermanence”.

I am mountain, to measure impermanence är ett porträtt av det som fram till förra året var Sveriges högsta punkt, Kebnekaises Sydtopp. Det är en 5 timmar och 32 minuter lång film som visar berget under den dag då de årliga mätningarna utförs. ‘I Ljunghs film filmas sydtoppen på avstånd med stillastående kamera placerad på nordtoppen (alltså den topp som idag är den högsta). Små rörelser i snön och ljusskiftningar avslöjar att det är en filmbild och inte en stillbild. Då och då kontrasteras bergets stillhet mot människans rörelser. Turister eller vetenskapsmän dyker upp på toppen eller syns långsamt röra sig uppåt och nedåt längs berget. De små figurerna kommer upp på toppen, tar kanske en selfie och ser på utsikten innan de börjar bege sig neråt igen. Stillheten, långsamheten och frånvaron av kommenterande förklaringar eller närbilder på de bergsbestigande människorna bryter mot det antropocentriska perspektiv som präglar klassiskt berättad film. Trots att mätningen dokumenteras är det inte människans handlingar som sätts i centrum. Bergets massiva närvaro gör människan liten och hennes rörelser blir små avbrott i bergets stillhet. ‘ ur Anna Sofia Rossholms essä Och Världen Smälte (FLM 2017/05)
preview image
Konstnär: Iris SmedsMedia: MåleriDatum: 2019

Iris Smeds

Iris Smeds har sedan 2013 drivit Vaska Fimpen, ett performanceprojekt där hon gestaltat och förkroppsligar ett punkband. Projektet har rört sig mellan konst och musik och har spelat på ställen som Norbergfestival, Spritmuseeum, Kafe´ 44, ett källarförråd i Göteborg och Moderna Museet. Vaska fimpens låtar med fokus på cigaretter, sorg och sex har genom åren blivit legendariska och nu är det äntligen dags för henne att spela in sin första liveskiva. Inspelningen kommer ske under konserten på Brillo som även är vernissage för hennes utställning i växthusbaren där hon presenterar ett nytt textilverk. Kvällen till ära kommer även ett unikt ikonporträtt av Vaska Fimpen gjort av konstnären Sara-Vide Ericson avtäckas.
preview image
Konstnär: Isak SundströmMedia: InstallationDatum: 2020

Isak Sundström på Taverna Brillo

Isak Sundström har i sitt senaste arbete intresserat sig och inspirerats av en rörelse som kallades för The Movement of the free spirit och som var aktiv under 1200-talet till ca 1400-talet i främst Tyskland, Frankrike och Italien. Rörelsen anhängare drog omkring i lösa skaror utan någon fast organisation. Deras idéer vilade på mystiska läror, så som Mäster Eckharts predikningar och Marguerite Poretes bok The Mirror Of simple Souls. De utövade en gränslös frihet, både sexuell och själslig sådan, stod utanför alla system och opponerade sig mot i princip allt. Rörelsen uppstod och fick fäste i Europa under Digerdöden, och läran hade en stark dragning åt panteism och apokalyptik.