Konstnär: Cecilia ÖmalmMedia: InstallationDatum: 2013

Doors to the Afterlife
Cecilia Ömalm

light installation at Taverna Brillo
Utställningsperiod: 25 oktober – 11 december 2013

Doors to the Afterlife, 2013
6 m x 3.2 m / 19.7 x 10.5 ft.
Electroluminescent wire

Malin Zimm (arkitekt, Ph D) har skrivit följande om Verket Doors to the Afterlife;

”Doors to the Afterlife är en del av en pågående undersökning av historiska och arkitektoniska fragment. Ömalm aktiverar mytologin kring skendörrar, de slutna, symboliska öppningarna mellan vår värld och nästa. I växthusbaren på Taverna Brillo installeras tre skendörrar som tillsammans formar en tempelgavel. De fiktiva passagerna tecknas direkt på rummets vägg av en cyanblå ljustråd. I samband med öppningen av utställningen iscensätter konstnären en akt av medling mellan betraktaren och verket, genom gudinnan Hathor, en central gestalt i egyptisk gudinnedyrkan.

Doors to the Afterlife är ett arkitektoniskt fenomen och förekommer framförallt i fornegyptiska gravar. Symboliken är enkel – livet och döden är helt enkelt motstående sidor av samma yta, som insidan och utsidan av en dörr. Dessa portaler är den ultimata passagen, både i bemärkelsen slutgiltig och fulländad. Skendörrarna illustrerar möjligheten att röra sig mellan världar. De förblir stängda, och döljer världen på andra sidan för sinnena. Dörrarna både skiljer av och förenar. Den slutna dörren är i detta verk slutet, men också början.

Som ledsagare till Doors to the Afterlife tolkar och iträder sig konstnären Hathors djuriska och hornbeklädda gestalt. Hathor är solguden Horus hem, himlen, och råder över de viktigaste livgivande krafterna: moderskapet, fruktbarheten, dansen, festen, lyckan. Hon råder över öst och väst, regn och fukt, de älskande och de havande. Kulturen kring Hathor var extremt livskraftig; hon tillägnades stora festivaler och ett flertal kultplatser, som det mäktiga templet Denderah där hennes artefakter, som instrumentet Sistrum, bevarades och aktiverades av präster och prästinnor. Som rådande över himmel och liv, har hon också en roll i livet efter detta, som ledsagare av de dödas själar till dödsriket.

Cecilia Ömalms konstnärsskap är rumsligt i flera dimensioner, från den tvådimensionella fotografiska och manipulerade bilden, via dess gradvisa övergång till en tredje dimension, där ljustråden använts i tidigare verk som planritning ur vilken fiktiva väggar reser sig. De historiska och arkeologiska lagren förkroppsligar den fjärde dimensionen; tid och tidlöshet gestaltas genom kulturens allra äldsta manifestationer, byggnader, kultplatser, men även de roller och gestalter som hör till dessa rum och färdas genom historien. Delar av Hathors tempel Denderah uppfördes 2012 i Thielska galleriets trädgård, där de glödande rumsbildningarna gradvis framträdde i takt med att mörkret lade sig över terrängen.”

Foto; Cecilia Ömalm

Mer konst

preview image
Konstnär: Bigert & BergströmMedia: InstallationDatum: 2019

Bigert & Bergström, Taverna Brillo

Bigert & Bergström are exhibiting a series of works of art at Taverna Brillo in Stockholm, which all relate to light and darkness, sun and shadow. All works are relating to an event occuring one hundred years ago; a solar eclipse occurred that would forever change scientific history. Two researchers – Arthur Eddington on the island of Principe off the coast of Africa and Frank Watson Dyson in Sobral in Brazil – tested Einstein’s relativity theory, which describes gravity not as a force, but as a curvature of space-time. On 29 May, 1919, these men studied the sun during the eclipse and were able to confirm Einstein’s theory – the light really did curve when it passed the edge of the moon.
preview image
Konstnär: Cecilia ÖmalmMedia: InstallationDatum: 2013

Cecilia Ömalm, Doors to the Afterlife

Doors to the Afterlife är ett arkitektoniskt fenomen och förekommer framförallt i fornegyptiska gravar. Symboliken är enkel – livet och döden är helt enkelt motstående sidor av samma yta, som insidan och utsidan av en dörr. Dessa portaler är den ultimata passagen, både i bemärkelsen slutgiltig och fulländad. Skendörrarna illustrerar möjligheten att röra sig mellan världar. De förblir stängda, och döljer världen på andra sidan för sinnena. Dörrarna både skiljer av och förenar. Den slutna dörren är i detta verk slutet, men också början.
preview image
Konstnär: Hanna LjunghMedia: FotografiDatum: 2020

Hanna Ljungh ”I am mountain, to measure impermanence”.

I am mountain, to measure impermanence är ett porträtt av det som fram till förra året var Sveriges högsta punkt, Kebnekaises Sydtopp. Det är en 5 timmar och 32 minuter lång film som visar berget under den dag då de årliga mätningarna utförs. ‘I Ljunghs film filmas sydtoppen på avstånd med stillastående kamera placerad på nordtoppen (alltså den topp som idag är den högsta). Små rörelser i snön och ljusskiftningar avslöjar att det är en filmbild och inte en stillbild. Då och då kontrasteras bergets stillhet mot människans rörelser. Turister eller vetenskapsmän dyker upp på toppen eller syns långsamt röra sig uppåt och nedåt längs berget. De små figurerna kommer upp på toppen, tar kanske en selfie och ser på utsikten innan de börjar bege sig neråt igen. Stillheten, långsamheten och frånvaron av kommenterande förklaringar eller närbilder på de bergsbestigande människorna bryter mot det antropocentriska perspektiv som präglar klassiskt berättad film. Trots att mätningen dokumenteras är det inte människans handlingar som sätts i centrum. Bergets massiva närvaro gör människan liten och hennes rörelser blir små avbrott i bergets stillhet. ‘ ur Anna Sofia Rossholms essä Och Världen Smälte (FLM 2017/05)
preview image
Konstnär: Iris SmedsMedia: MåleriDatum: 2019

Iris Smeds

Iris Smeds har sedan 2013 drivit Vaska Fimpen, ett performanceprojekt där hon gestaltat och förkroppsligar ett punkband. Projektet har rört sig mellan konst och musik och har spelat på ställen som Norbergfestival, Spritmuseeum, Kafe´ 44, ett källarförråd i Göteborg och Moderna Museet. Vaska fimpens låtar med fokus på cigaretter, sorg och sex har genom åren blivit legendariska och nu är det äntligen dags för henne att spela in sin första liveskiva. Inspelningen kommer ske under konserten på Brillo som även är vernissage för hennes utställning i växthusbaren där hon presenterar ett nytt textilverk. Kvällen till ära kommer även ett unikt ikonporträtt av Vaska Fimpen gjort av konstnären Sara-Vide Ericson avtäckas.
preview image
Konstnär: Isak SundströmMedia: InstallationDatum: 2020

Isak Sundström på Taverna Brillo

Isak Sundström har i sitt senaste arbete intresserat sig och inspirerats av en rörelse som kallades för The Movement of the free spirit och som var aktiv under 1200-talet till ca 1400-talet i främst Tyskland, Frankrike och Italien. Rörelsen anhängare drog omkring i lösa skaror utan någon fast organisation. Deras idéer vilade på mystiska läror, så som Mäster Eckharts predikningar och Marguerite Poretes bok The Mirror Of simple Souls. De utövade en gränslös frihet, både sexuell och själslig sådan, stod utanför alla system och opponerade sig mot i princip allt. Rörelsen uppstod och fick fäste i Europa under Digerdöden, och läran hade en stark dragning åt panteism och apokalyptik.