Onsdag 4 december - Torsdag 9 januari
17:00 - 09:00
Taverna Brillo

Vernissage Bigert & Bergström

I år för 100 år sedan inträffade en solförmörkelse som för alltid kom att förändra vetenskapshistorien. Då prövades Einsteins relativitetsteori vilken beskriver gravitationen inte som en kraft utan som en krökning av rumtiden. De två forskare som riktade sina teleskop mot solen den 29 maj 1919, Arthur Eddington på ön Principe utanför Afrikas kust och Frank Watson Dyson på ön Sobral utanför Brasilien, kom genom sina studier av solen under förmörkelsen att bekräfta Einsteins teori – ljuset böjde sig verkligen när det passerade månens kant.

För att fira och uppmärksamma denna avgörande upptäckt, visar Bigert & Bergström en serie konstverk på Brillo som på olika sätt förhåller sig till upplysning och mörker, sol och skugga.

I Växthusbarens restaurangdel kommer ett fladdrande sken från lampetter med svarta ljus att reflekteras i en serie fotografier av solförmörkelser. Verken Solar Prominence I-X visar samma sol och samma måne men vid olika årtal och datum, tagna från olika platser på jorden där det äldsta fotografiet kommer från 1869 och det senaste från 2017.

I ljusgården visas Molnridå, ett stort hängande väggverk tillverkat av silverfolierad skuggväv som används i växthus för att reflektera bort oönskat solljus. Ridån rör sig böljande och pulserar likt en orolig molnbank som både byggs upp och kollapsar.

Bredvid är verket Solkors/skymd himmel placerat. Det är en replik av en gammal regnmaskin som användes inom teatern för att framkalla ljudet av regn. Denna brunbetsade pjäs kan man själv veva igång och på så sätt skapa ett fiktivt regn.

Bigert & Bergström har sedan 1986 i huvudsak arbetat med projekt kring människans försök att på olika sätt kontrollera väder och klimat. Ofta inspirerade av vetenskapliga experiment med spekulativa inslag har B&B skapat egna versioner av dessa som bland annat genererat performance installationer som Biosfär III, 1990 och Klimatkamrarna, 1994-98. Sedan 2007 har de undersökt geo-engineering både i domumentärfilm The Weather War, 2012 och i land art performances som Rescue Blanket for Kebnekaise, 2016.

Under vernissaget serveras Carbonara Nero och Liquid Sunshine Cocktails 🙂

DJ Luciano Leiva

 

Bigert & Bergström 2019

Taverna Brillo

INDEX;

INDEX B&B