Torsdag 21 november - Tisdag 7 januari
18:00 - 00:00
Bar Brillo

Dancing Mind Toddlers, Tobias Lund på Bar Brillo

Återspeglandet av den psykedeliska medvetenheten genomsyrar Tobias Lunds konstnärskap. Han arbetar såväl med elektronisk musikteknologi som med måleri och installation. Tobias Lunds konst kretsar specifikt kring DMT, en kraftig psykoaktiv enteogen och traditionell naturmedicin. Han använder olika medium för skildra sina hallucinogena möten och rör sig fritt mellan vetenskap och metafysik. Tobias Lund ger uttryck för inomkroppsliga upplevelser. Själva skapandeakten sker under en rituell tystnad, något som han själv liknar vid en schamanistisk seans. Hans figurer, abstrakta mönster och symboler kan vid första anblick te sig som lustfyllda och förvridna motiv. Men vid närmare eftertanke framträder de som ett slags tecken på personlig sanning.


 

November 10 1493. Einsiedeln, Switzerland. Sun in Scorpio. First there is the forest and inside the forest the clearing and inside the clearing the cabin and inside the cabin the mother and inside the mother the child and inside the child the mountain. /Jeanette Winterson, Gut Symmetries

April 5 1984. Hägersten, Sverige. Råttan i Yang. Först är det kvinnan, och inom kvinnan är det barnet, och inom barnet horisonten och förbi horisonten det oändliga, fjärran stjärnskalv, detonerade galaxer och mysticism.
Sedan separatutställningen Doing My Thing på Brillo 2017 har Tobias Lunds bilder genomgått en slags förskjutning. Som vanligt handlar det om en verklig värld och en förhöjd verklighet som om den vore toppad med rysk symbolism. Men i den här utställning betitlad Dancing Mind Toddlers är det som om Lund på ett annat sätt än tidigare, med en närmast fördömd sensuell anda, närmar sig det personligt andliga. Bilderna i utställningen för tankarna till ouroborusen, döden, cirkeln, och återfödelsen som vore det en ålderstrappa på DMT. En av bilderna föreställer ett fantasifoster, en häxa, en liten krabat som dansar kring ett kemiskt experiment. Den första levande varelsen?
En annan bild bär texten Dreamland Mother Tongue, och för tankarna till en nöjespark, den heliga mamman och vårt egentliga språk. Bredvid texten syns en spåkvinna med ett tredje öga i pannan. Det tredje ögat betyder olika saker inom olika andliga traditioner, men generellt symboliserar det en slags dörr som leder in till inre världar och stadier av högre medvetande.
Det finns ett ständigt sökande i Tobias Lunds motivvärld. Efterforskningar kring det mystiska och det imaginära. Återkommande ser vi pyramiden, pyramidformade berg och blodfyllda pyramider. En dröm om skatten vid foten av pyramiden är en orimlig strävan i livet, men en glad överraskning i ett drömlikt medvetandetillstånd. Pyramiden kan också tolkas som en symbol för sökandet efter kontroll, vilken med tiden tycks rinna allt snabbare ned längs den liksidiga triangelns sidor.
Tobias Lunds intresse för den neolitiska världsbilden och förhistoriska ritualer får mig att tänka på Paracelsus, alkemisten och mystikern i Salzburg som levde mellan 1493—1541. Författaren Jeanette Winterson skriver i prologen till boken
Gut Symmetries:
Paracelsus, physician, magician, alchemist, urge, demiurge, deus et omnia, was born under the sign of the occult, ruled by Mars and driven by a mountain in his soul.

/Fredrik Anthony

Tobias Lund är född 1984 i Stockholm. Han bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Gerlesborgsskolan och Berghs och har läst musikvetenskap på Stockholms Universitet. Han har ställt ut i Tokyo, Hamburg, London och blev 2015 inbjuden att delta på “Breaking Convention: A Multidisciplinary Conference on Psychedelic Consciousness”.

SE VERKFÖRTECKNING HÄR; T Lundverklista_brillo2019

VID INTRESSE KONTAKTA;
CARL CARBONI,
CALLE@SVBR.SE
+46(0)739504768

alt.
info@tobiaslund.com
+46(0)703040513