Fredag 8 maj - Onsdag 8 juli
00:00 - 00:00
Växthuset

Isak Sundström, The Movement of the free spirit- The Nameless wild one

Isak Sundström visar textila verk och teckningar i Växthuset på Taverna Brillo.
08.05.2020 – 08.07.2020
Isak sundström, Konstnär och musiker, född 1983 Gotland, verksam i Stockholm
Taverna Brillo visar konsten för de som känner sig friska att komma till oss och njuta av konsten på lagom avstånd till varandra.
Delar av projektet visas även på Bonniers Konsthall som en del av utställningen I Am Not One
The Movement of the free spirit- The Nameless wild one
Isak Sundström har i sitt senaste arbete intresserat sig och inspirerats av en rörelse som kallades för The Movement of the free spirit och som var aktiv under 1200-talet till ca 1400-talet i främst Tyskland, Frankrike och Italien. Rörelsen anhängare drog omkring i lösa skaror utan någon fast organisation. Deras idéer vilade på mystiska läror, så som Mäster Eckharts predikningar och Marguerite Poretes bok The Mirror Of simple Souls.
De utövade en gränslös frihet, både sexuell och själslig sådan, stod utanför alla system och opponerade sig mot i princip allt. Rörelsen uppstod och fick fäste i Europa under Digerdöden, och läran hade en stark dragning åt panteism och apokalyptik.
Det enda som finns nedskrivet om deras tanker och idéer kommer från rättegångsprotokoll då rörelsens anhängare ständigt dömdes och avrättades för kätteri. Anhängarna levde också efter ett medeltida ideal då anonymitet var något väldigt nobelt, i anonymiteten fanns en frihet och en gudomlighet. Dom kallade sig för De Namnlösa Vilda (The Nameless wild One). Dom var ett slags fria Nobodys.
Sundström har i sina arbeten fritt låtit sig inspirerats av deras tankar och idéer och arbetat med olika slags uttryck och material och placerat dom i en mer nutida kontext. Vi lever idag i en slags katastrofens tid, som ter sig ganska lik tiden under medeltiden, då föreställningen om undergången ständigt var närvarande. The Movement of the free spirits idéer står då för ett slags alternativt leverne, en väg ut ur alla ekonomiska system. Deras aningen fatala livsåskådning kan både ses som förödande och lockande.
(ur rättegångs protokoll från 1300-talet)
”Säg mig, vem är du?!”
”Jag vet Inte”
”Hur kan du inte veta vem du är? ”
”Jag är inte flicka, inte kvinna, inte man, icke pojke, jag är varken det ena eller andra”
”Säg mig, vad är ditt namn?!”
”Jag är Den Namnlösa Vilda”

VERKLISTA

vid intresse kontakta;

calle@svbr.se