Onsdag 14 april - Fredag 14 maj
00:00 - 00:00
Bar Brillo

Taverna Brilllo presenterar Exploria av Louise Enhörning

14.04.2021-14.05.2021

Konstnär: Louise Enhörning
Utställning: Exploria
Plats: Bar Brillo, Taverna Brillo
Tid: 14 April – 14 Maj
Öppning: 14 April 16:00 -> 20:00

Under pandemin har vi människor blivit påminda om att vi är ett med naturen och biologin. En del av vårt liv är förändrat, skilda tankesätt existerar om hur vi ska tolka vår verklighet och den pågående pandemin. Baserat på den samtida forskningen i biologi grundar sig utställningen Exploria på att människan och djuren har olika verklighetsuppfattningar. Projektet ifrågasätter vad som är sanning, vad som är verklighet?

I februari 2021 åkte Enhörning till Lunds universitet och lånade en modifierad manuell kamera av syngruppen på den biologiska institutionen. Kameratekniken mäter ljus på ett helt nytt banbrytande sätt. Fotografierna kan visa ljus som inte når människans eller djurens medvetande men uppfattas emotionellt. Bilderna visar nya verkligheter. I Exploria presenteras nya fotografiska verk, där några är fotograferade med den banbrytande ELF-metoden, som utvecklats av Lunds universitet.

En forskningsrapport om metoden kommer publiceras senare under våren 2021.

Under april månad visar Enhörning två olika utställningar med tematiken verkligheten.
Med olika ingångar till projektet presenteras två olika introduktioner kring en samtida problematik om vad som är och vad verklighet kan vara. Den första utställningen Heron City öppnar med kuratordrivna kl. 9 den 5 april i Östermalsmalmstorg tunnelbana. Andra delen Exploria öppnar på Bar Brillo, Taverna Brillo den 14 april med konstnären på plats.

Tack till Dan-Eric Nilsson professor i zoologi, Lunds universitet

se mer här;

http://www.louiseenhorning.com/

https://www.instagram.com/kl.09.00/